ด้วย จ.นครพนม ขอเชิญชวนหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 และของทุกปี ตลอดเดือนพฤษภาคม ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดนครพนมได้แจ้งส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงได้มีการจัดทำสมุดลงนามถวายพระพรอิเล็กทรอนิกส์นี้ขึ้น เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566