ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานต่อหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวย ณ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานต่อหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวย ณ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  โดยมี นางดวงผกา สุชาติพงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประเมินในครั้งนี้