รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับข้าราชการครูที่จะสมัครขอใช้บริการ OBECMail ซึ่งเป็นอีเมล์ของภาครัฐ
เพื่อการสมัครใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
คลิก-->ส่งคำร้องขอ MAILBOX<--

ตัวอย่างแบบกรอก


=>หลังจากท่านกรอกข้อมูลครบ /คลิก Submit /ระบบจะแจ้งที่อยู่ Email Address
พร้อม Username และ Password ในหน้าจอ ให้จดบันทึกข้อมูลอีเมล์ท่านไว้ /คลิก OK
ระบบจะทำการอนุมัติให้อีเมล์ท่านสามารถใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง
ตัวอย่างแจ้งชื่อเมล์ รหัสผ่าน


=> หากระบบแจ้งว่า ได้มีการลงทะเบียนแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
เพื่อขอทราบอีเมล์และรหัสผ่านเดิมได้ที่ กลุ่ม ict 042-512-338 ต่อ 108


กรณีลืม Email ที่เคยสมัครแล้ว มีหลักการจำดังนี้

ชื่ออีเมล์จะเป็น 3 ตัวแรกของชื่อภาษาอังกฤษ ต่อด้วย 3 ตัวแรกของนามสกุล ตามด้วยวัน และ เดือน เกิด เช่น นาย Sommut  Namsommut วันเกิด 1 มกราคม 2520 

Email ท่านคือ somnam010120@obecmail.obec.go.th 
username= ปชช
password=  somnam010120


ท่านสามารถเข้าใช้อีเมล์ได้ที่ www.obecmail.obec.go.th
เข้าเช็คเมล์ คลิกที่นี่