ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สพป.นพ.1

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
  • ปีการศึกษา 2562 (29,871 โรงเรียน)
  • ปีการศึกษา 2563 (29,642 โรงเรียน)
  • ปีการศึกษา 2564 (29,583 โรงเรียน)
  • ปีการศึกษา 2565 (29,449 โรงเรียน)
  • ปีการศึกษา 2566 (29,312 โรงเรียน)
 ปีการศึกษา 2566 สพป.นพ.1

ปีการศึกษา 2565 สพป.นพ.1

ปีการศึกษา 2564 สพป.นพ.1

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

บัญชีจัดสรร ระบบคอมพิวเตอร์ / อุปกรณ์การศึกษาทางไกล DLTV / DLIT

ประจำปีงบประมาณ 2563

  • บัญชีจัดสรรการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โครงการส่งเสริมโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    (70 โรงเรียน งบประมาณ 201,295 บาท)  —บัญชีจัดสรร(PDF)

ประจำปีงบประมาณ 2562