การประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานต่อหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคอกควาย

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานต่อหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคอกควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  โดยมี  นางดวงผกา สุชาติพงศ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประเมินในครั้งนี้