ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนนคุณภาพ  

วันที่ 3  มกราคม  2566  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้  นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล  รอง  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1  ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนนคุณภาพ   โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี,โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา, โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน, โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน