ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2/2565 ณ โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี และ โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม