การประชุม ชี้แจงการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุณี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุม ชี้แจงการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2565 โดยจัดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ ร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้