ร่วมประชุมการดำเนินงานตามนโยบาย / ข้อสั่งการของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  นายอภิชัย  ทำมาน ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 และนางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามนโยบาย / ข้อสั่งการของนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ในโอกาสมอบนโยบายด้านการศึกษา เรื่อง การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมทุกช่วงวัย  เวลา13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม