ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  09.00 น.  ณ  หอประชุมพระเทพวรมุณี  นายอภิชัย  ทำมาน      เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่ม  และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  โดยมี ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบายในครั้งนี้  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก  นายวันชัย  จันทร์พร  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และ นายวิจิตร  กิจวิรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ได้มามอบนโยบายและพบปะกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาในครั้งนี้ด้วย