ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน

วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2566  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์ธงยศ  รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวพิริยาภรณ์  บรรจงทรัพย์  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช  กรุงเทพฯ