การประชุมขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผ่านระบบ google Meet nkpedu1 channel  

วันที่ 24  กุมภาพันธ์  2566  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผ่านระบบ google Meet nkpedu1 channel  โดยมี นางอมรรัตน์  สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางรุ่งนภา สุภา  รก.กลุ่ม ICT และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย