ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมรับเกียรติบัตรสำนักงาน มีผลการประเมินองค์กร ประจำปี 2565 ระดับคุณธรรมต้นแบบ  ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดนครพนม