ประเมินโรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัด 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต1 เป็นกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัด 2566 ณ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์