การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 1 / 2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1   นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 1 / 2566 พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้