ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 

เมื่อวันที่ 9  มีนาคม  2566  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางวารี  สุริยนต์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566  ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ  ห้องประชุมพระธาตุนคร(ชั้น 3 ) ศาลากลางจังหวัดนครพนม