ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิแทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 14  มีนาคม  2566  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการ  ก.ต.ป.น.  สพป.นครพนม เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิแทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings  ณ  ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2   โดยมี นายอนันต์  พันนึก  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้