ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 และดูสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่