การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน  ผอ. สพป.นครพนม เขต 1  ได้มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วยนางสาววรินดา  บริบาล ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ,นายสุรพล พลเชียงขวาง ประธานเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง และนางสุวิภา  เอกพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา/ รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายนาถ่อนโพนแพง ณ โรงเรียนบ้านโพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม