ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566  

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล  สุภาทอง พร้อมด้วย นางจิราพร นาโพธิ์ตอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายเมธี นาอุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566  ณ  ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม  โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ในการนี้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เข้ารับประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดนครพนม จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในครั้งนี้ด้วย