ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา  09.00 น.   ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เพื่อรับทราบแนวทางดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ