พิธีฟังสวดอภิธรรมศพ นายอาทิตย์  ขวัญเพชร พนักงานขับรถ สพป.นครพนม เขต 1

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566  เวลา 18.00 น. นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร. ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานในพิธีฟังสวดอภิธรรมศพ นายอาทิตย์  ขวัญเพชร พนักงานขับรถ สพป.นครพนม เขต 1  ณ  บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 9 บ้านค่ายเสรี ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  โดยมี ดร.นฤมล  สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1,  นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และ คณะ ผอ.กลุ่มฯ เจ้าหน้าที่ สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมในครั้งนี้ด้วย