วร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯอบรมออนไลน์ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฯ (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 เมษายน 2566 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมร่วมใจ 2 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะวิทยากร อบรมออนไลน์ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566