ร่วมกิจกรรมโครงการ “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์”  

วันที่ 26  เมษายน  2566  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้  ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์”  กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านระบบออนไลน์ทาง Facebook Live ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม  ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 โดยมี นายวิจิตร กิจวิรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้