“กิจกรรมกิจกรรมขยับกาย สบายชีวี สุขภาพจิตแจ่มใส”

วันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 นำคณะบุคลากร สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วม “กิจกรรมกิจกรรมขยับกาย สบายชีวี สุขภาพจิตแจ่มใส”