ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมี นายสมยศ สีแสนซุย ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้