ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายพงศ์ศักดิ์ แสนสุภา, นางสาวจิรายุ พรหมอารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ และคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม