วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ผ่านการสื่อสารทางไกลออนไลน์(ระบบ Zoom) โดยมี นางรุ่งนภา สุภา รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางสาวประภาพร เจริญทัศน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ,DLICT เข้าร่วมการประชุมทางไกลในครั้งนี้