ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 30 พฤษภาคม  2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 นางสาววรินดา บริบาล ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และ ผู้แทนคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้  ณ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม