กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีวันที่ 3 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

. ด้วย จ.นครพนม ขอเชิญชวนหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 -16 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชินี จังหวัดนครพนมได้แจ้งส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566

. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงได้มีการจัดทำสมุดลงนามถวายพระพรอิเล็กทรอนิกส์นี้ขึ้น เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 -16 มิถุนายน 2566


หากไม่พบรายชื่อ ให้รีเฟรชหน้านี้อีกครั้ง