โครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม  2566 พร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ”