พิธีพระราชทานเพลิงศพ นางลักขณา คนใหญ่ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)