การประชุม เรื่อง “บทบาทผู้บริหารสตรีกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุม เรื่อง “บทบาทผู้บริหารสตรีกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นสตรีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน