การประชุมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย