ตรวจสุขภาพประจำปี ตามโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข@นครพนม 

วันที่ 16 มิถุนายน 2566  เวลา 08.00 น.  ณ  หอประชุมพระเทพวรมุนี  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย  ดร.นฤมล  สุภาทอง  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, เจ้าหน้าที่  สพป.นครพนม เขต 1  ตรวจสุขภาพประจำปี ตามโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข@นครพนม  โดยหน่วยเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลนครพนม