ร่วมประชุมการพิจารณาผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจการลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2566

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมประชุมการพิจารณาผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจการลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม