ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธาน พร้อมด้วย นางดวงผกา สุชาติพงศ์ กลุ่มงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง  และเวลา 13.00 น. ประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ณ โรงเรียนบ้านนาคอกควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้ ด.ญ. จุฑามาศ ลอแท นักเรียนโรงเรียนบ้านนาคอกควาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ การแข่งขันการเขียนเรียงความ ชั้น ม.2 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566