เปิดโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดนครพนม มอบทุนการศึกษา เด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. ปีงบประมาณ 2565/66 (Fy23) และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านสุขเกษม

วันที่ 10 สิงหาคม  2566 เวลา 10.00 น. นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานเปิดโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดนครพนม มอบทุนการศึกษา เด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. ปีงบประมาณ 2565/66 (Fy23) ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม และเวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ​ โรงเรียนบ้านสุขเกษม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม