กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ, สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.นครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ, สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบเป็นประจำทุกวันจันทร์