การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566  เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ ณ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุณีอุปถัมภ์)

วันที่ 30 สิงหาคม  2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566  เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ ณ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุณีอุปถัมภ์) อำเภอธาตพนม จังหวัดนครพนม