ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 เรื่อง “ศึกษานิเทศก์กับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย”

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป. นพ เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป. นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 เรื่อง “ศึกษานิเทศก์กับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย” โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -2 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี