การจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนฯ

วันที่ ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์  เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม  เขต ๑ พร้อมด้วย คณะกรรมการซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา , มัธยมศึกษา แบบ มอก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕๙ โรงเรียน วงเงินงบประมาณ ๒,๑๕๕,๒๐๐ บาท จำนวน ๑,๔๖๔ ชุด

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น