เยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัด

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  พร้อมด้วย นางอมรรัตน์  สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่ฉก.ชน.สพป.นพ.๑ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัด เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านพักอาศัยประสบเหตุอัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง ราย ด.ช.รัชชานนท์ บุญไชย และ ด.ช.ธนวัต บุญไชย  ชั้น ป.๖ รร.รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนรายดังกล่าว ได้ให้การช่วยเหลือมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเบื้องต้น  เงินสดจำนวน ๓,๐๐๐ บาท  และมอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวัน เป็นเงิน ๕๐๐ บาท พร้อมทั้งมีผู้สมทบทุนร่วมบริจาค รวมทั้งของใช้อาหารแห้งให้แก่นักเรียนเป็นการเบื้องต้น