ประเมินผลการปฏิบัติงาน

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  พร้อมด้วย นางสาวสถาพร แก้วเคน รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา   นายพงษ์นรินทร์ อินทรพรหม ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงป่ายูง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม