“เดินหน้าพัฒนาการอ่าน การเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ฯ”

วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้  ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย นางพุทธวรรณ  ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคณะ คัดเลือกรางวัลรูปแบบการบริหาร/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน “เดินหน้าพัฒนาการอ่าน การเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” ป. ๔ – ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น