ร่วมประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาฯ

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม  เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพ” ประจำปี  ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่