31 พ.ค.65-ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณประจำปี พ.ศ.2565