สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ พร้อม นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ นายพงศ์ศักดิ์ แสนสุภา เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน และคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หนองหินแฮ่สาธารณะ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม