ร่วมประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

วันที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม  เขต ๑ ร่วมประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม