ต้อนรับ คณะสพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑

วันที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ­๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ , ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ให้การต้อนรับ คณะสพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ ในโอกาสศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ตามนโยบายของสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความยินดียิ่ง